Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed & Breakfast Donkersvoort te Beek en Donk
Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.
Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Donkersvoort en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Hoofdgast:
De persoon die bij Bed & Breakfast Donkersvoort heeft gereserveerd middels de e-mail of telefonisch contact. De hoofdgast dient ouder dan 21 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten en dienen alle een vaste woon-of verblijfplaats te hebben.

Beheerder:
De persoon die als eigenaar van B&B Donkersvoort of namens de eigenaar van B&B Donkersvoort de Bed & Breakfast beheert.

Derden:
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Annulering:
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

Verblijf:
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens
B&B Donkersvoort
Evelyn van Lierop
Donkersvoortsestr. 3
5741 RL Beek en Donk
06-13590731 of 06-53853972

Website www.bedenbreakfastdonkersvoort.nl
E-mail info@bedenbeakfastdonkersvoort.nl
KVK nummer 62536044

Bed & Breakfast Donkersvoort is beschreven op de website www.bedenbreakfastdonkersvoort.nl

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Donkersvoort ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

• De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers
• Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast Donkersvoort zijn voor rekening van de gebruikers
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar
• Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen
• De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Donkersvoort ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten
• De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

Reservering en betaling
De prijzen zijn per kamer, dit is inclusief ontbijt, handdoeken & beddengoed, water & elektriciteit , btw, toeristenbelasting en de eindschoonmaak. Ze zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

De prijzen van Bed & Breakfast Donkersvoort zijn te vinden op de website en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen welke uiterlijk bij reservering bekend gemaakt zullen worden.

Reserveren
Reserveren geschiedt schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Na een gemaakte reservering aanvraag ontvangt u van ons spoedig een e-mail retour met daarin de betreffende gegevens en of kamer voor u beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen uiterlijk binnen 48 uur door een e-mail te sturen naar info@bedenbreakfastdonkersvoort.nl. De reservering wordt hierdoor pas definitief.
Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt alsnog de reservering geannuleerd.

Wij gaan hier toe over om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.
Bij reservering dient u 25% van de totale verblijfskosten aan ons over te maken. De resterende verblijfskosten in Bed & Breakfast Donkersvoort dienen bij voorkeur voor aankomst aan ons te zijn overgemaakt of bij aankomst contant te worden voldaan.

Eventuele extra gemaakte kosten kunnen contant worden voldaan. Het is niet mogelijk om met creditcard of pin te betalen.

Betalingen dienen te worden gedaan op rekening nummer welke op factuur vermeld word onder vermelding van uw naam en verblijfsdatum.

Annulering
Wij hanteren de annuleringsvoorwaarden als volgt:
Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.
Om in aanmerking te komen voor teruggave van het al betaalde bedrag dient de annulering per e-mail of telefonisch zo spoedig mogelijk aan Bed & Breakfast Donkersvoort te worden doorgegeven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt,
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Bed & Breakfast Donkersvoort kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname. In dit geval zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod aanbieden. Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Aankomst en vertrek
• Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar
• Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen
• Op de dag van aankomst kunt u na 15.00 uur uw Bed & Breakfast gebruiken. Wij verzoeken u voor 19.00 uur in te checken
• Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 11.00 uur vrij te zijn
• Een sleutel van de kamer en/of het appartement is verkrijgbaar bij de eigenaar; bij verlies brengen wij hiervoor 30 euro in rekening
• Bij voortijdig vertrek of latere aankomst dag vindt geen restitutie plaats
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden

Verblijf
• Roken is in de B&B verboden
• Geluidsoverlast dient te worden voorkomen. Zeker tussen 22.00 en 07.00 uur dient het rustig te zijn
• Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen
• Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder op het terrein komen en niet zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
• Gebruik van vuurkorf en BBQ alleen in overleg met de beheerder
• De handdoeken van B & B Donkersvoort mogen niet meegenomen worden naar het strand of bos
• De B&B en alle aanwezige spullen dient u met zorg te gebruiken
• Kaarten en foldermateriaal mag meegenomen worden op uw uitstapje en dient na gebruik weer onbeschadigd in de map terug gestopt te worden
• De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden
• Uw auto kunt u parkeren op ons terrein

Aansprakelijkheid
De eigenaar van Bed & Breakfast en Breakfast Donkersvoort kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in en om de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart de eigenaar van B&B Donkersvoort tegen aanspraken dienaangaande.

De eigenaar van B&B Donkersvoort is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties alsook niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Donkersvoort.

Door de eigenaar van Bed & Breakfast Donkersvoort wordt, tenzij dit met opzet en of grove schuld van de eigenaar is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:

Verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in B&B Donkersvoort

De hoofdgast, genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de B&B.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

De veiligheid van eventuele kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. We denken hierbij dan aan de sloten, dieren en water.

Klachten
Heeft u klachten, laat ons dit weten, zodat we daar indien mogelijk een oplossing voor kunnen bedenken.